Θρακικό Κέντρο-Εταιρεία Θρακικών Μελετών

Description

Σήμερα, οι σκοποί του Θρακικού Κέντρου παραμένουν: Α) η θησαύριση της επιστημονικής γνώσης στους τόμους των Θρακικών, Β) η λειτουργία της Βιβλιοθήκης στην Αλεξανδρούπολη και γ) οι εκδηλώσεις (εθνικών εορτών, ψυχαγωγικές και μορφωτικές).

Map