Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη μέχρι το 1912 ήταν μια πόλη πολυεθνοτική και πολυθρησκευτική κατοικούμενη κυρίως από Εβραίους, Μουσουλμάνους, Χριστιανούς αλλά και από άλλες μικρότερες στον αριθμό εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες. Από την ενσωμάτωση της στο ελληνικό κράτος οι διαρκείς μετακινήσεις πληθυσμών αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην διαμόρφωσή της. Την περίοδο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών άλλαξε ριζικά τόσο η πληθυσμιακή σύνθεση της πόλης όσο και ο χάρτης της και το οικιστικό της απόθεμα. Από τότε και μέχρι σήμερα χιλιάδες άνθρωποι έχουν φτάσει, έχουν εγκατασταθεί αλλά και έχουν φύγει από τις γειτονιές της.