Σ5

Αδελφότης Στενημαχιτών εν Βόλω

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

292/1.6.1919

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1919

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η εξυπηρέτησις των προσφυγικών αναγκών των μελών αυτής ως και των διερχομένων εκ Βόλου Στενημαχιτών και ευρισκομένων εν διασπορά ανά το ελεύθερον βασίλειον οσάκις παραστεί ανάγκη έμπροσθεν των αρχών.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης