Σ21

Μουσικός και Γυμναστικός Σύλλογος, ο Αχιλλέυς

Αχιλλέυς

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

412/22.9.1925

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1925

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

η σωματική, μουσική, ερασιτεχνική πνευματική ανάπτυξις των μελών

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Συγχωνέυτηκαν τα σωματεία Προοδευτική Νεολαία και Αχιλλέας και δημιουργήθηκε η "Ένωσις Νέων 1927"

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης