Σ19

Ένωσις προσφύγων “Η Ανατολή”

Ανατολή

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

22.9.1925

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1925

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Προσπάθεια για περίθαλψη και μόνιμη εγκατάσταση στην Κοκκινιά. Πληροφορίες στην ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων. Η συνεργασία όλων των προσφυγικών οργανώσεων για την οργάνωση τους. Ηθική ενίσχυσις των μελών και των τέκνων αυτών. Προστασία και εξεύρευσις εργασίας στα απροστάτευτα μέλη και η δια παντός νόμιμου μέσου ενίσχυσις αυτών

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Πρόκειται για παράρτημα του μικρασιατικού Συλλόγου Ανατολή της Αθήνας. Εκτός από την αποκατάσταση βασικός σκοπός ήταν η εκπαίδευση των προσφύγων με την ίδρυση Νυκτερινών Σχολών.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης