Σ13

Ένωσις Προσφύγων Καϊστρίου Πεδίου

Ένωσις Καϊστρίου Πεδίου

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

195/31.3.1925

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1925

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η αδελφική αλληλεγγύη μετά των λοιπών προσφυγικών οργανώσεων δια την τελεσφόρησιν, διεκδίκησιν και επίτευξιν των απεριγράπτων δικαιωμάτων των προσφύγων.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Τροποποίηση επωνυμίας και σκοπού: 586/3.6.1932. Σκοπός: η αλληλοβοήθεια των μελών.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης