Σ15

Ενωσις Προσφύγων Νέας Κοκκινιάς

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

339/19.3.1924

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1924

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η συνεχής μέριμνα προόδου και ευημερίας του συνοικισμού, η παροχή προστασίας και αντιλήψεως εις τας απόρους οικογένειας του Συνοικισμού […] και η με τον τακτικωτέρου και δικαιότερουτρόπου διανομή των δια τους πρόσφυγας αδελφούς διαφόρων δικαιωμάτων.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης