Σ9

Γυμναστικός Σύλλογος Προσφύγων Βόλου

Γυμναστικός Σύλλογος «Η Νίκη»

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

551/19.8.1924

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1924

Κατάσταση

Ενεργός

Περιγραφή

Η διάδοσις της γυμναστικής εις απάσας τας κοινωνικάς τάξεις των προσφύγων.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Τροποποίηση επωνυμίας και σκοπού: 648/26.6.1981. Τροποποιείται και άλλες φορές το καταστατικό, όμως πλέον δεν παρουσιάζεται ως προσφυγικό σωματείο. Σήμερα λειτουργεί ως Γυνμαστικός Σύλλογος Νίκη Βόλου με έδρα τη Νέα Ιωνία στο Νομό Μαγνησίας.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης