Σ2

Καβάλλα

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

244/8.8.1917

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1917

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η ηθική και υλική υποστήριξις των προσφύγων εφόσον οι πόροι του το επιτρέπουν ως και η μέριμνα περί παντός ζητήματος αφορώντας τους πρόσφυγας της Ανατ. Μακεδονίας.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης