Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Καισαριανής

Περιγραφή

Το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Καισαριανής είναι αυτοτελές νομικό πρόσωπο – του οποίου το διοικητικό συμβούλιο διορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας και εκπροσωπείται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Σκοπός του είναι η ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης μας,  μέσα από όλη την ιστορική της διαδρομή, με τη  συγκέντρωση, καταγραφή,  επεξεργασία και παρουσίαση του ιστορικού  υλικού (εκδόσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.).

Χάρτης