Μνημείο Γενοκτονίας και Ξεριζωμού των Ελλήνων Μικράς – Μικρά Ασία, Ψυχής Πατρίδα

Περιγραφή

Μπρούτζινο άγαλμα μητέρας πρόσφυγα με τα δύο παιδιά της, σε μαρμάρινη βάση. Το μνημείο δημιουργήθηκε το 2009 από τον Παναγιώτη Πασαντά.

Χάρτης