Σ10

Μικρασιατική Ένωσις Σκιάθου

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

522/19.8.1924

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1924

Κατάσταση

Ενεργός

Περιγραφή

Η ανάπτυξις ηθικής και υλικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών αυτού.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης