Σ8

Μικρασιατική Ένωσις

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

38/29.1.1924

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1924

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η μεταξύ των μελών οργάνωσις και ανάπτυξις πνευματικής και κοινωνικής αλληλεγγύης και η ενίσχυσις η ηθική και οικονομική των μελών.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης