Σ14

Παμπροσφυγικός Σύνδεσμος Βόλου

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

90/12.1.1926

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1926

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η εν αδελφική αλληλεγγύη συνένωσις και σύμπραξις των προσφύγων εκ Μ. Ασίας, Θράκης, Βουλγαρίας και Καυκάσου.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης