Σ16

Προοδευτική Νεολαία

Ενωσις Νέων Κοκκινιάς

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

422/1925

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1925

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Σκοπός του συλλόγου ήταν η σωματική πνευματική και ηθική ανάπτυξη των μελών

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Συγχωνέυτηκαν τα σωματεία Προοδευτική Νεολαία και Αχιλλέας και δημιουργήθηκε η "Ένωσις Νέων 1927"

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης