Σ41

Προσφυγικός Σύλλογος Μυλασσέων, Οσία Ξένη

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

670/1929

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1929

Έτος Παύσης Δραστηριότητας

1978

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η Υπεράσπισης και Εξυπηρέτησις πάντων των ιδιωτικών και Κοινοτητών δικαιωμάτων προσφύγων των απανταχού εν Ελλάδι ευβρισκομένων τοιούτων ως και η αντιπροσώπευσις των προσφύγων ενώπιον πάσης Αρχής επι ζητημάτων Ανταλλαγής

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Ο Σύλλογος μερίμνησε για την αποκατάσταση των προσφύγων και την ανέγερση του ναού της Οσίας Ξένης όπου μεταφέρθηκαν και τα ιερά κειμήλια από τα Μύλασσα.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης