Σ40

Μικρασιατικός Σύλλογος «Η Παμβιθυνιακή»

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

1926

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1926

Κατάσταση

Ενεργός

Περιγραφή

αλληλοβοηθητικός και κοινωνικός

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Το καταστατικό της ήταν στο Αρχείο του Πρωτοδικείου πριν μεταφερθεί στα ΓΑΚ. Στα ΓΑΚ δεν το εντόπισα. Η δράση της εντοπίστηκε και από την έκδοση πιστοποιητικού προσφυγικής ιδιότητας από το ΙΑΕΤ. Μερίμνησε για την στεγαστική αποκατάσταση των μελών της στο συνοικισμό.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης