Σ3

Σύλλογος Αλληλοβοηθείας των Προσφύγων Αλμυρού

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

253/5.6.1918

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1918

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η μεταξύ των μελών αλληλοβοήθεια περί των εν γένει αναγκών των μελών και περί εγγραφής απασών των προσφυγικών οικογενειών.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης