Σ6

Σύλλογος Νικομηδείων

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

699/17.12.1922

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1922

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η ηθική και πνευματική μόρφωσις και διαπαιδαγώγησις των μελών.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης