Σ12

Σύλλογος Προσφύγων Εγγλεζονησίου Βρυούλων «ο Άγιος Νικόλαος»

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

119/10.3.1925

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1925

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η μέριμνα και σύμπραξις των μελών προς περίθαλψιν των ωδινών και εξεύρεσις εργασίας των αέργων.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης