Σ1

Σύνδεσμος Μικρασιατών Προσφύγων «Η Αλληλεγγύη»

Σύνδεσμος Μικρασιατών «Η Αλληλεγγύη»

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

5/20.1.1916

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1916

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η μεταξύ των μελών αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοϋποστήριξης και προάσπισης των προσφυγικών συμφερόντων.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Τροποποίηση σκοπού και επωνυμίας: 222/12.1925

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης