Σ18

Σύνδεσμος Παλαιάς και Νέας Κοκκινιάς “Η Νέα Κοκκινιά”

Νέα Κοκκινιά

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

431/30.12.1925

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1925

Κατάσταση

Ενεργός

Περιγραφή

Ηθικοφιλανθρωπικός Σύνδεσμος για την ηθικοκοινωνικήν ανάπτυξιν των μελών του, πνευματικόν και ψυχαγωγικό σκοπό και την μέριμνα των κατοίκων των δυο συνοικισμών.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Ο Σύλλογος ήταν από τους πιο αναγνωρισμένους και δραστήριους που μερίμνησε για την αποκατάσταση των προσφύγων. Πιθανον στα μέλη να ήταν εκτός από πρόσφυγες και γηγενείς. Τροποίηση του καταστατικού 1937 ώστε να ιδρυθεί βιβλιοθήκη. Το 1945 τροποποίησε το καταστατικό και μετονομάστηκε σε «Φιλολογικό Σύλλογο». Μετεμφυλιακά, ανέλαβε την ανασυγκρότηση της πνευματικής κίνησης της πόλης. Η έδρα του ήταν στη Νίκαια Καραϊσκάκη 2 Πλατεία Δαβάκη.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης