Σ11

Σύνδεσμος Προσφύγων Βιλαετίου Προύσσης και Προποντίδος

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

65/10.2.1925

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1925

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η εν αδελφική αλληλεγγύη συνένωσις και σύμπραξις πάντων των μελών αυτού και η υποστήριξις αυτών.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης