Σ7

Θρακικός Σύλλογος Βόλου «Η Προποντίς»

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

187/31.3.1923

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1923

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η ηθική και υλική ανακούφισις των προσφύγων δια της εξευρέσεως πόρων ζωής δια παντός και δη της νομίμου οδού.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης