Σ4

Θρακικός Σύλλογος

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

292/25.6.1918

Πρωτοδικείο

Βόλου

Έτος Ίδρυσης

1919

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η ηθική και υλική υποστήριξις των προσφύγων εφόσον οι πόροι του το επιτρέπουν ως και η μέριμνα περί παντός ζητήματος αφορώντας τους πρόσφυγας της Θράκας.

Βιβλιογραφική αναφορά

Βαγγέλης, Ν. (1992). «Ευρετήριο των αναγνωρισμένων προσφυγικών σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου 1914-1971, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών», 10, 295-314.

Χάρτης