Σ35

΄Ενωσις Εμπόρων και Καταστηματαρχών Κοκκινιάς

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

610/11.5.1928

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1928

Κατάσταση

Ενεργός

Περιγραφή

Οργάνωσις των εμπόρων και των καταστηματαρχών, υπεράσπιστις επαγγελματικών συμφερόντων. Ηθική και υλική υποστήριξη των μελών. Αποκατάστασις των προσφύγων και υπεράσπισις των επαγγελματιών προσφύγων.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Στα ιδρυτικά μέλη της ήταν παντοπώλες, αρτοποιοί, καφεπώλες, ποτοποιοί, υποδηματοποιοί, κουρείς, επιπλοποιοί και έμποροι υφασμάτων από την Κοκκινιά και το Κουτσικάρι (Κορυδαλλός). Η ιδρυτική πράξη της υπογράφτηκε στο εργοστάσιο ποτοποιίας του μετέπειτα δημάρχου Στ. Κοραή, στην οδό Κυδωνιών, ο οποίος ανέλαβε πρόεδρος. Η Ένωσις, τον Απρίλιο του 1930, ύστερα από Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση της επωνυμίας της σε «Εμπορικός, Βιομηχανικός και Επαγγελματικός Σύλλογος». Με την αλλαγή στη διοίκηση ο σύλλογος τον Αύγουστο του 1934 μετονομάστηκε σε Εμπορικό Σύνδεσμο Καταστηματαρχών Νέας Κοκκινιάς, με τη συμμετοχή εμπόρων, καταστηματαρχών υφασμάτων και ψιλικών. Ο Σύλλογος διατηρούσε νυκτερινή εμπορική σχολή.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης