Σ25

Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Άρης

Άρης

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

478/24.11.1926

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1926

Κατάσταση

Ενεργός

Περιγραφή

Πρόοδος του αθλητισμού ιδρύων προς τούτο διάφορα αθλητικά τμήματα και προκηρύσσων παντίους αγώνας, η ψυχαγωγία των μελών.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Τροποποίηση καταστατικού 1961. Είναι ο Άρης Νίκαιας

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης