Σ22

Ένωσις Ποντίων Κοκκινιάς

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

369/18.1.1925

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1925

Κατάσταση

Ενεργός

Περιγραφή

προσπάθεια προς διάσωσιν περίθαλψιν, μόνιμον εγκατάστασιν των εν Κοκκινιά Ποντίων, παροχή πληροφοριών και στοιχείων στην ελληνική κυβέρνηση για τους πόντιους πρόσφυγες, συνεργασία με άλλες προσφυγικές οργανώσεις, ηθική ενίσχυσις και εκπαίδευσις με ίδρυση νυκτεριών σχολών,εξεύρεση εργασίας εις τα άεργα μέλη του σωματείου.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης