Σ38

Ένωσις Σμυρναίων Πειραιώς

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

748/1929

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1929

Κατάσταση

Ενεργός

Περιγραφή

Κοινωνικός και Φιλανθρωπικός, την φροντίδα υπέρ των συμφερότων των καστοίκων του συνοικισμού εν Νεα Κοκκινιά και εν Πειραιεί Σμυρναίων, την εξεύρεσις εργασίας, την βελτίωσιν των συνθηκών διαβίωσις από άποψεως υγιεινής και ψυχαγωγίας, την θεραπείαν των τοπικών αναγκών, την οικονομική ενίσχυσις των απόρων ασθενών μελών.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Εθνοτοπικός σύλλογος μερίμνησε για την αποκατάσταση των μελών του. Συνέχισε τις δραστηριότητές του μεταπολεμικά για τη διατήρηση της μικρασιατικής μνήμς.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης