Σ23

Μικρασιατική Ένωσις Πειραιώς

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

312/14.5.1924

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1924

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Παροχή υλικών και ηθικών βοηθημάτων εις άπορους οικογένειας των μελών του σωματείου και η εξυπηρέτησις προσγυγικών αναγκών.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης