Σ30

Μουσικός Σύλλογος Αρίων

Ο Αρίων

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

573/18.11.1927

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1927

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Καλλιέργεια και πρόοδος της μουσικής. Η διδασκαλία της μουσικής και η διοργάνωσις και συντήρησις φιλααρμονικής εκ πνευστών χαλκίνων μουσικών οργάνων.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Από τον Αρίωνα προέκυψε η μετέπειτα χορωδία του Δήμου Νέας Κοκκινιάς

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης