Σ32

Παμπροσφυγική Οργάνωση Αμύνης Δικαιούχων Ανταλλαξίμων (Π.Ο.Α.Δ.Α)

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

503/16.3.1927

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1927

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η μελέτη, η έρευνα και η υπεράσπισις των κατά τόπους προσφυγικών συμφερόντων δια του συντονισμού των ενεργειών των καθ΄ άπασαν την Ελλάδα τμημάτων και στενής συμπράξεως […]Υπεράπισις των περιουσιακών δικαιωμάτων και εν γενέι των συμφερόντων των δικαιούχων ανταλλαξίμων προσφύγων των εγκαταλεψάντων ακίνητων ή και κινητήν περιουσίαν εν Τουρκία.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Τοπικό παράρτημα του κεντρικού συλλόγου Π.Ο.Α.Δ.Α της Αθήνας.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης