Σ31

Σύλλογος Αγίου Ιω. Χρυσοστόμου

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

545/13.7.1927

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1927

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Ηθικοκοινωνική ανάπτυξις των μελών φιλανθρωπική πνευματική ψυχαγωγική μέρμνα, υπεράσπισις των συμφερόντων των κατοίκων της ενορίας και την πρόοδο των μελών.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Ο συλλογος έδρασε στην γειτονιά του Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου με την ομώνυμη εκκλησία. Μερίμνησε για την αποπεράτωση του ναού, την απαλλοτρίωση και τη διανομή των οικοπέδων στους πρόσφυγες για την αποκατάστασή τους.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης