Σ28

Σύλλογος Ανταλλαξίμων Δζίδε

Σύλλογος Ανταλλαξίμων Δζίδε (Πόντου Νεοκαισάρειας)

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

537/15.6.1927

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1927

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η καθολική Υπεράσπισης και Εξυπηρέτησις των Πολιτικών και Κοινοτητών δικαιωμάτων και η αντιπροσώπευσις αυτών επι ζητημάτων Ανταλλαγής ενώπιον πάσης Αρχής

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Η διοίκηση του σωματείου καθώς και η έδρα είναι ίδια με τον σύλλογο ανταλλαξίμων της Νίγδης.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης