Σ27

Σύνδεσμος τα Κιλικιανά

Κιλικιανά

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

507/23.3.1927

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1927

Έτος Παύσης Δραστηριότητας

.

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Φιλανθρωπικό τοπικό σωματείο. Μέριμνα υπέρ των συμφερόντων των κατοίκων της περιφέρειας των Κιλικιανών, την εκπαίδευση των απόρων σε Νυκτερινές Σχολές, υλική και ηθική υποστήριξη, προσπάθεια για την ανέγερση εκκλησίας, προστασία χήρων και ορφανών, πνευματική ανάπτυξη των μελών

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Το σωματείο δρούσε στην γειτονιά των Κιλικιανών που ήταν από τις φτωχές συνοικίες του προσφυγικού συνοικισμού της Νέας Κοκκινιάς.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης