Σ29

Σύλλογος Κοινότητος Μούγλων ο Ταξιάρχης

Ταξιάρχης

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

576/25.11.1927

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1927

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων των μελών αυτού, η αλληλοβοήθεια, οικονομική υποστήριξη, υποστήριξη σε περιπτώσεις ασθενείας, προστασία των τέκνων σε περίπτωση θανάτου των μελών και γενικότερα η προστασία των απόρων μελών

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Ο Σύλλογος μερίμνησε και για την ανέγερση της εκκλησίας Παναγίτσα από τα Μούγλα.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης