Σ24

Σύλλογος Νησίου Εγιρδίρ της Πισιδίας

Εγιρδίρ

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

28.3.1926

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1926

Κατάσταση

Ενεργός

Περιγραφή

Συγκέντρωσις και εγκατάστασις επι τω αυτώ δι εποικισμού πάντων των εκ Νησίου της Πισιδίας καταγομένων και καταφυγόντων ήδη εις την Ελλάδα Ελλήνων. Η εξεύρευσις εργασίας εις τα μέλη, η ανάπτυξις αισθήματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης