Σ33

Σύλλογος Ρενκιωτών Αγ. Γεώργος

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

1927

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1927

Κατάσταση

Ενεργός

Περιγραφή

Κοινωνικός και Φιλανθρωπικός

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Το 1950 αναγνωρίστηκε το νέο καταστατικό του Συλλόγου των Ρενκιωτών «Άγιος Γεώργιος». Το πρώτο καταστατικό δεν υπάρχει στα ΓΑΚ. Η δράση του Συλλόγου τον Μεσοπόλεμο εντοπίστηκε από την έκδοση πιστοποιητικού προσφυγικής ιδιότητας στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Δρούσε στη γειτονιά του Αγ. Γεωργίου συνέβαλε στην αποκατάσταση των προσφύγων και την ανέγερση της ομώνυμης εκκλησίας στο συνοικισμό.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης